__HeartBeat

Systém vrací systémový čas ve formátu UTC

práva

funkce je volná, není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  žádné
 

vrácená data


  {
   UTC Time
  }
 

DEMO Javascript


  function Login() {
   Api({ method : '__HeartBeat',
      data  : {},
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }