__Login

Přihlášení k ekosystému PPRoi. Pro všechny aplikace existuje pouze jedna správa uživatelských účtů.
Po úspěšném přihlášení systém vystaví ticket, pomocí kterého se volají jednotlivé funkce systému.

práva

funkce je volná, není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  customer <string>     : ... ,    # název zákazníka 
  domain <string>      : ... ,    # název domény
  username <string>     : ... ,    # uživatelské jméno
  password <string>     : ... ,    # heslo
  language <string>     : ...     # zkratka jazyka
  
  # pro identifikaci firmy se může použít buď název zákazníka nebo jméno domény 
  
 

vrácená data


  {
   ticket <string>     : ... ,    # číslo ticketu
   validity_to <datetime> : ... ,    # platnost ticketu
  }
 

DEMO Javascript

s výběrem zákazníka


  function Login() {
   Api({ method : '__Login',
      data  : { customer: '...',
            username: '...',
            password: '...',
            language: 'cz' 
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }
 

DEMO Javascript

s výběrem domény


  function Login() {
   Api({ method : '__Login',
      data  : { domain: '...',
            username: '...',
            password: '...',
            language: 'cz' 
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }