_getALineStructure

Funkce vrací seznam týmů a seznam linek jedné sdružené linky.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string> : ...      # platný ticket 
  uid <string>  : ...      # id sdružené linky 
 

vrácená data


  [{
   uid <string>  : ... ,    # id dovednosti
   name <string>  : ... ,    # název dovednosti
   lines <array>  :       # 
    [{ uid <string>    : ... ,    # id týmu
      name <string>   : ... ,    # název dovednosti
      number <int>    : ... ,    # číslo týmu
      workplaces <array> :       # pracoviště
       [{ uid <string>     : ... ,    # id pracoviště
         number <string>    : ... ,    # číslo pracoviště
         name <string>     : ... ,    # název pracoviště
         num_cell <string>   : ... ,    # číslo buňky
         status <string>    : ... ,    # status
         restrictions <array> : ... ,    # zdravotní omezení
          [{ uid <string>     : ... ,    # id omezení  
            restriction <string> : ... ,    # text omezení
          }],
         skills <array>    : ... ,    # dovednosti
          [{ uid <string>     : ... ,    # id dovednosti  
            level <string>    : ... ,    # úroveň dovednosti
          }]
       }]
    }],
   teams <array>  :       # minimální úroveň
    [{ uid <string>    : ... ,    # id týmu
      name <string>   : ... ,    # název týmu
      readonly <string> : ... ,    # 1 = tým je určen pouze pro čtení; 0 = v týmu je možné provádět změny 
      workers <array>  :       # pracovníci
       [{ uid <string>     : ... ,    # id pracovníka
         number <string>    : ... ,    # číslo pracovníka
         name <string>     : ... ,    # jméno pracovníka
         ispresent <int>    : ... ,    # 1 / 0 (1 = je v práci; 0 = není v práci)
         medexam_from <string> : ... ,    # datum zdravotní prohlídky
         medexam_to <string>  : ... ,    # datum platnosti zdravotní prohlídky
         positions <array>   : ... ,    # pracovní pozice - zkoušky
          [{ uid <string>     : ... ,    # id pozice  
            name <string>     : ... ,    # text pozice
            from <string>     : ... ,    # platnost zkoušky od
            to <string>      : ... ,    # platnost zkoušky do
          }],
         restrictions <array> : ... ,    # zdravotní omezení
          [{ uid <string>     : ... ,    # id omezení  
            restriction <string> : ... ,    # text omezení
          }],
         skills <array>    :       # dovednosti
          [{ uid <string>     : ... ,    # id dovednosti  
            level <string>    : ... ,    # úroveň dovednosti
            from <string>     : ...     # od datumu
          }]
       }]
    }]
  }]
 

DEMO Javascript


  function getALineStructure() {
   Api({ method : '_getALineStructure',
      data  : { ticket:'...',
            uid  : 123456
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }