_getALines

Funkce vrací seznam sdružených linek.
Každá linka obsahuje seznam týmů včetně celkového počtu pracovníků a počtu pracovníků, kterí jsou aktuálně v práci.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string> : ...      # platný ticket 
 

vrácená data


  [{
   uid <string>  : ... ,    # id dovednosti
   name <string>  : ... ,    # název dovednosti
   teams <array>  :       # minimální úroveň
    [{ uid <string>   : ... ,    # id týmu
      name <string>  : ... ,    # název dovednosti
      size <int>    : ... ,    # počet zaměstnanců v týmu
      present <int>  : ...     # z toho v práci
    }]
  }]
 

DEMO Javascript


  function getALines() {
   Api({ method : '_getALines',
      data  : { ticket:'...' },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }