_getAbsencePool

Funkce vrací seznam pracovníků zařazených v týmu Absence Pool. Data jsou setříděna podle ratingu sestupně.
Rating u každého pracovníka je vyjadřen číslem, které udává shodu dovedností a úrovně dovednost podle váhy každé dovednosti. Nabývá hodnot [0..100].
Funkce vrací pouze pracovníky, kteří mají rating > 0 a kteří jsou v práci.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string>         : ...    # platný ticket
  uid_target_worker <string>   : ...    # uid pracovníka, na jehož dovednosti se počítá rating
  uid_target_sdl <string>     : ...    # uid sdl, na jejíž pracoviště se počítá rating
  uid_target_workplaces <string> : ...    # uid pracovišť z sdl - zadává se jako řetězec oddelený čárkou - nepovinné
                          pokud není zadáno, berou se všechna pracoviště
  uid_source_sdl <string>     : ...    # uid sdl, ze které se načítají pracovníci - volitelné,
                          pokud není zadáno, bere se Absence Pool
 

vrácená data


  [{
   uid <string>    : ... ,     # id dovednosti
   number <string>   : ... ,     # osobní číslo pracovníka
   name <string>    : ... ,     # jméno pracovníka
   ispresent <int>   : ...      # 1 = je v práci, 0 = není v práci
   medexam_from <int> : ...      # zdravotní prohlídka OD
   medexam_to <int>  : ...      # zdravotní prohlídka DO
   positions <array>  :
    [{ uid <string>  : ... ,    # id pozice
      name <string>  : ... ,    # název pozice
      from <string>  : ...     # datum OD
      from <string>  : ...     # datum DO
    }],
   skills <array> :
    [{ uid <string>  : ... ,  # id dovednosti 
      level <int>   : ... ,  # úroveň dovednosti
      name <string>  : ... ,  # název dovednosti
      from <string>  : ...   # datum nabytí dovednosti
    }],
   rating <int>    : ...      # rating počítaný proti vybranému cílu (pracovník, sdl)
  }]
 

DEMO Javascript

Vyhledává pracovníky proti pracovníkovi


  function getAbsencePool() {
   Api({ method : '_getAbsencePool',
      data  : { ticket:'...',
            uid_target_worker:'...',
            uid_source_sdl:'...'         // nepovinné
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }
 

DEMO Javascript

Vyhledává pracovníky proti pracovištím v SDL


  function getAbsencePool() {
   Api({ method : '_getAbsencePool',
      data  : { ticket:'...',
            uid_target_sdl:'...',
            uid_target_workplaces:'...,...,...', // nepovinné
            uid_source_sdl:'...'         // nepovinné
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }