_getApplications

Funkce vrací seznam aplikací v rámci ekosystému PPRoi.

práva

funkce je volná, není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  žádné 
 

vrácená data


  [{
   uid <string>   : ... ,    # uid aplikace
   ident <string>  : ... ,    # ident aplikace - používá se pro filtrování slovníku
   ico <string>   : ... ,    # ikona aplikace
   visible <string> : ... ,    # parametr viditelnosti v aplikaci LOGIN
   text <array>   : ... ,    # texty podle jazykových mutací
     [{lng <string>  : ... ,    # zkratka jazyka
      short <string> : ... ,    # zkrácený text 
      full <string>  : ...     # fulltext
     }]
  }]
 

DEMO Javascript


  function getApplications() {
   Api({ method : '_getApplications',
      data  : {},
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }