_getDictionary

Slovník je interní úložiště pro multijazyčné texty. Každý záznam ve slovníku má své IDENT a pole aplikací, pro které je slovníková položka zobrazována. To je využívá hlavně v případech, kdy je jako IDENT zadána * (hvězdička), pak se vrací kompletní pole textů ze slovníku. Pokud je přidán parametr APP, je pole filtrováno pouze pro vybrané APP.

Funkce vrací záznamy ze slovníku.

práva

funkce je volná, není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  lng <string>     : ... ,    # zkratka jazyka (je možné zadat '*')
  ident <string>    : ... ,    # identifikátor položky ve slovníku (je možné zadat '*')
  app <string>     : ...     # uid aplikace, pro kterou se data filtrují (je možné zadat '*')
  full <string>     : ...     # 0 / 1 (pokud je zadáno 0, pak se v poli FULL zobrazuje '*' pokud je FULLTEXT zadán - šetří se velikost vráceného pole,
                    #    pokud je zadána 1, pak se v poli FULL zobrazuje plný text )
 

vrácená data


  [{
   lng <string>    : ... ,    # zkratka jazyka
   ident <string>   : ... ,    # identifikátor položky slovníku 
   app <string>    : ... ,    # aplikace, pro kterou je položka slovníku filtrována (znak '*' znamená zobrazení pro všechny aplikace)
   ico <string>    : ... ,    # ikona aplikace (zadává se classname podle FONT AWESOME)
   short <string>   : ... ,    # krátký text (max 200 znaků)
   full <string>    : ...     # fulltext (může být uložen text včetně TAGů)
   timestamp <string> : ...     # časové razítko změny záznamu 
  }]
 

DEMO Javascript


  function getDictionary() {
   Api({ method : '_getDictionary',
      data  : {lng : '*',
            ident : 'save',
            full : 0},
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }