_getLanguages

Funkce vrací seznam podporovaných jazyků pro slovník včetně obrázků vlajek.

práva

funkce je volná, není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  žádné 
 

vrácená data


  [{
   lng <string>   : ... ,    # zkratka jazyka
   language <string> : ... ,    # název jazyka
   flag <string>   : ...     # vlajka ve formátu SVG
  }]
 

DEMO Javascript


  function getLanguages() {
   Api({ method : '_getLanguages',
      data  : {},
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   });
  }