_getSkills

Funkce vrací seznam dovedností.
Tyto dovednosti se používají k vazbě na pracovníka a k vazbě na pracoviště.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string> : ...      # platný ticket 
 

vrácená data


  [{
   uid <string>  : ... ,    # id dovednosti
   name <string>  : ... ,    # název dovednosti
  }]
 

DEMO Javascript


  function getSkills() {
   Api({ method : '_getSkills',
      data  : { ticket : '...' },
      success : function(result) {
            // code ...
      },
   });
  }