_getVersion

Funkce vrací verze ekosystému PPRoi.
Zároveň vrací verze jednotlivých komponent systému.

práva

funkce je vázána není vázána na žádné právo.

vstupní parametry


  ticket <string> : ...      # platný ticket 
 

vrácená data


  [{
   ident <string>   : ... ,    # identifikátor komponenty
   version <string>  : ... ,    # verze komponenty
   text <string>   : ... ,    # text komponenty
  }]
 

DEMO Javascript


  function getALines() {
   Api({ method : '_getVersion',
      data  : { ticket:'...' },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }