_setDictionary

Slovník je interní úložiště pro multijazyčné texty. Každý záznam ve slovníku má své IDENT a pole aplikací, pro které je slovníková položka zobrazována.

Funkce ukládá záznam do slovníku.

práva

funkce je vázána na právo admin_system.

vstupní parametry


  ticket <string> : ... ,    # platný ticket 
  ident <string>  : ... ,    # identifikátor položky ve slovníku
  app <array>   : 
   [{
    ident <string>  : ...     # identifikátor aplikace
   }],
  ico <string>   : ... ,    # ikona položky slovníku 
  text <array>   :       # text
   [{ 
     lng <string>  : ... ,    # zkratka jazyka 
     short <string> : ... ,    # zkrácený text (maximálně 200 znaků)
     full <string>  : ... ,    # fulltext - TAGy jsou podporovány
   }]                      
 

vrácená data


  [{
   ident <string> : ... ,    # identifikátor položky slovníku 
   status <string> : ...     # 'ok', pokud uložení dat proběhlo v pořádku
  }]
 

DEMO Javascript


  function getDictionary() {
   Api({ method : '_setDictionary',
      data  : {ticket : '...',
            ident : '...',
            app  : [{ident : '*'}],
            ico  : '',
            text  : [{ lng : 'cz', short : '...', full : '' },
                 { lng : 'en', short : '...', full : '' }
                ]
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }
 
$text = array(array('name' => 'lng', 'type' => 'string'), array('name' => 'short', 'type' => 'string'), array('name' => 'full', 'type' => 'string') ); $soap = array('function' => '_setDictionary', 'inputs' => array(array('name' => 'ticket', 'type' => 'string'), array('name' => 'ident', 'type' => 'string'), array('name' => 'app', 'type' => 'string'), array('name' => 'ico', 'type' => 'string'), array('name' => 'text', 'type' => 'string') ), 'outputs' => array(array('name' => 'ident', 'type' => 'string'), array('name' => 'status', 'type' => 'string') ) );