_setReplaceWorker

Funkce mění u vybraného pracovníka číslo týmu.

práva

funkce je vázána na právo PA2M.

vstupní parametry


  ticket <string>     : ... ,     # platný ticket
  uid_team <string>    : ... ,     # číslo týmu
  uid_worker <string>   : ... ,     # uid nahrazovaného pracovníka
  uid_replacement <string> : ...      # uid zvoleného náhradníka (nemusí být zadáno)
 

Pokud je zadáno "uid_replacement", je "uid_worker" přesunut do týmu "náhradníků" a "uid_replacement" je přesunut do týmu "náhradníka".

Pokud není zadáno "uid_replacement", je tým rozšířen o "uid_worker".

vrácená data


  {
   status <string>    : ...      # 'ok'
  }
 

DEMO Javascript


  function setReplaceWorker() {
   Api({ method : '_setReplaceWorker',
      data  : { ticket     : '...',
            uid_team    : ...,
            uid_worker   : ...,
            uid_replacement : ...  
           },
      success : function(result) {
            // code ...
      }
   })
  }